THÔNG BÁO

ĐỊA ĐIỂM NHẬP HỌC ĐỢT 03 KỲ I KHÓA 65

Thời gian nhập học: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00 ngày 13/12/2020

STT

NHÓM

ĐỊA ĐIỂM NHẬP HỌC

GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

01

QP3-5

Tầng 7: Phòng 706 ký túc xá C4

Trung tá, Lê Quốc Bình

SĐT: 0382121083

Sinh viên đến đúng thời gian và địa điểm để nhập học

02

QP3-4

Tầng 5: Phòng 506 ký túc xá C4

Trung tá, Mai Xuân Hùng

SĐT: 0983646338

03

QP3-3

Tầng 4: Phòng 406 ký túc xá C4

Trung tá, Nguyễn Thái Quý

SĐT: 0392111162

04

QP3-2

Tầng 3: Phòng 306, ký túc xá C4

Thượng tá, Nguyễn Văn Chung

SĐT: 0988338325

05

QP3-1

Tầng 2: Phòng 206 ký túc xá C4

Thiếu tá, Phạm Quyết Sơn

SĐT: 0916950262

 

ĐỊA ĐIỂM MƯỢN QUẦN ÁO, VỎ CHĂN, MÀN, BA LÔ

Tại phòng: 104, ký túc xá C 4, Ngô Quang Long, SĐT: 0989198383

* Chú ý: - Sinh viên đã đến nhập học phải chịu sự quản lý của cán bộ quản lý trực tiếp, tuyệt đối không được vắng mặt (nếu có lý do chính đáng phải báo cáo và được sự đồng ý của giảng viên phụ trách)

               - Đúng 19 giờ 00 phút ngày 13/12/2020 tập trung đi quán triệt nhiệm vụ học tập và các quy định tại ký túc xá, yêu cầu 100% quân số (trừ người canh gác)