THÔNG BÁO

ĐỊA ĐIỂM NHẬP HỌC ĐỢT 01 KỲ II KHÓA 65

Thời gian nhập học: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00 ngày 21/3/2021

STT

NHÓM

ĐỊA ĐIỂM NHẬP HỌC

GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

01

QP1-5

Tầng 6: Phòng 606 ký túc xá C4

Thiếu tá Lê Văn Trọng

SĐT 0983984476

Sinh viên đến đúng thời gian và địa điểm để nhập học

02

QP1-4

Tầng 5: Phòng 506 ký túc xá C4

Thiếu tá, Nguyễn Văn Lên

SĐT: 0966656169

03

QP1-3

Tầng 4: Phòng 406 ký túc xá C4

Trung tá, Vũ Anh Mạnh

SĐT: 0943655929

04

QP1-2

 

Tầng 3: Phòng 306, ký túc xá C4

Thượng tá, Nguyễn Khắc Sơn

SĐT: 0982685747

05

QP1-1

 

Tầng 2: Phòng 206 ký túc xá C4

Thiếu tá, Lê Việt Cường

SĐT: 0971431419

 

ĐỊA ĐIỂM MƯỢN QUẦN ÁO, ÁO BÔNG, MŨ TAI BÈO, VỎ CHĂN, MÀN, BA LÔ

Tại phòng: 104, ký túc xá C4, Ngô Quang Long, SĐT: 0989198383

* Chú ý: - Sinh viên đã đến nhập học phải chịu sự quản lý của cán bộ quản lý trực tiếp, tuyệt đối không được vắng mặt (nếu có lý do chính đáng phải báo cáo và được sự đồng ý của giảng viên phụ trách)

               - Đúng 19 giờ 00 phút ngày 21/3/2021 tập trung đi quán triệt nhiệm vụ học tập và các quy định tại ký túc xá, yêu cầu 100% quân số (trừ người canh gác)