HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

------------------------------

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------------------

                              Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2021

 

 

THÔNG BÁO

                       

            Thực hiện Thông Báo số 226/HVN-QLĐT ngày 17/02/2021 của Học Viện Nông nghiệp Việt nam về việc tổ chức đào tạo trực tuyến trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

          Khoa Giáo dục quốc phòng thông báo đến các sinh viên K65 đã học môn Giáo dục quốc phòng đợt 04 của học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 tham thi trực tuyến như sau:

I. Thời gian thi từ ngày 23-24/02/2021

1. Cụ thể:

- Sáng 23/02/2021 Thi hết phần Quốc phòng 1

- Chiều 23/02/2021 Thi hết phần Quốc phòng 2

- Sáng 24/02/2021 Thi hết phần Quốc phòng 3

- Chiều 24/02/2021 Thi hết phần Quốc phòng 4

2. Hình thức thi: Tự luận (Giao câu hỏi về nhà)

3. Phương pháp:

- Đối với thầy quản lý: Tổ chức thi theo đầu mối từng đại đội, do các thầy (05 thầy) quản lý sinh viên đợt 4 lập nhóm zalo của từng đại đội giao câu hỏi cho sinh viên qua mạng zalo (Câu hỏi cả 4 học phần), sau đó thu bài qua mạng zalo, in bài thi và gửi cho các thầy lên lớp giảng dạy theo từng nhóm chấm bài và vào điểm.

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN TỔ CHỨC THI

01

QP4-5

Đại đội 5

Trung tá, Lê Quốc Bình

SĐT: 0382121083

02

QP4-4

Đại đội 4

Trung tá, Mai Xuân Hùng

SĐT: 0983646338

03

QP4-3

Đại đội 3

Trung tá, Nguyễn Thái Quý

SĐT: 0392111162

04

QP4-2

Đại đội 2

Thượng tá, Nguyễn Văn Chung

SĐT: 0988338325

05

QP4-1

Đại đội 1

Thượng tá, Trịnh Hùng Sơn

SĐT: 0989652370

 

- Đối với sinh viên: Tham gia kết nối nhóm zalo của thầy quản lý, nhận câu hỏi, làm bài thi viết tay trên khổ giấy A4 theo mẫu, sau đó chụp ảnh bài thi gửi cho thầy quản lý (Lưu ý: Sinh viên giữ lại bài thi viết tay để nộp sau khi đến trường)

- Đối với Giảng viên chấm thi: Sau khi nhận bài thi từ các thầy quản lý sinh viên, tiến hành chấm thi theo từng lớp của mình giảng dạy và vào điểm theo đúng thời gian quy định.

4. Để đảm bảo chất lượng và kết quả của bài thi được tốt, Khoa GDQP yêu cầu các thầy quản lý sinh viên chủ động liên lạc, lập nhóm với sinh viên đủ quân số theo từng đại đội trước khi thi. Sinh viên khi làm bài thi phải viết rõ ràng, điền đầy đủ thông tin của cá nhân trên tờ giấy thi, chụp ảnh sắc nét dễ nhìn…. Nếu sinh viên nào không có thông tin đầy đủ, chụp ảnh quá mờ hoặc không gửi bài thi sẽ không có điểm (Nếu có gì cần hỏi và giải đáp các em liên hệ với các thầy quản lý hoặc trực tiếp với Trưởng khoa theo sđt 0988209701).

Nhận được thông báo này đề nghị cán bộ, giảng viên và các em sinh viên thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch

 

TRƯỞNG KHOA

Đại tá, ThS Nguyễn Văn Mão