HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

Số: 07 /KH-QP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2020

KẾ HOẠCH

     TỔ CHỨC HỘI THI, HỘI THAO CÁC NỘI DUNG HUẤN LUYỆN

NGOẠI KHÓA- KHÓA X HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

- Căn cứ vào kế hoạch nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 của Học viện

- Căn cứ vào Nghị quyết tháng 7 năm 2020 của chi bộ

- Khoa Giáo dục quốc phòng tổ chức Hội thi, hội thao và hát các bài hát quy định với chủ đề Uống nước, nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây”  Cán bộ, giảng viên, sinh viên Khoa Giáo dục quốc phòng thi đua học tập tốt, rèn luyện nghiêm lập thành tích cao nhất chào mừng 73 năm ngày thương binh liệt sĩ 27/7/1947-27/7/2020 và 91 năm ngày truyền thống Công đoàn Việt Nam 28/7/2029-28/7/2020.

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          - Góp phần thúc đẩy hoạt động phong trào “Thể dục, thể thao và văn hóa văn nghệ” trở thành một hoạt động thường xuyên đối với sinh viên trong Học viện nói chung và sinh viên đang theo học tại ký túc xá C4 do Khoa GDQP quản lý nói riêng.

          - Thông qua các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ để rèn luyện sức khỏe, xây dựng, bồi đắp tình cảm tốt đẹp, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, ý trí quyết tâm phấn đấu, rèn luyện để trở thành những công dân tích cực trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của sinh viên.

          - Thông qua các hoạt động học tập, rèn luyện theo Điều lệnh Quân đội, thể dục thể thao quân sự và nhất là các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ giúp cho sinh viên hiểu sâu sắc thêm về nét đẹp truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc ta nhất là dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hơn 90 năm qua.

          - Kết quả Hội thi Điều lệnh đội ngũ, thể dục, thể thao và văn hóa, văn nghệ là một tiêu chí để đánh giá năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các đồng chí Sĩ quan và kết quả học tập, rèn luyện theo nếp sống quân sự của sinh viên tại ký túc xá C4.

          - Tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, chấm điểm khách quan, bảo đảm an toàn tuyệt đối trước, trong và sau Hội thi, hội thao.

          - Kết thúc Hội thi, hội thao tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm để tổ chức tốt những lần tiếp theo.

          II. HÌNH THỨC TỔ CHỨC

          1.Tổ chức Hội thi Điều lệnh đội ngũ.

          Mỗi đại đội sắp xếp làm 03 khối đi(03 trung đội), mỗi khối có 01 chỉ huy.

         2.Tổ chức Hội thi đồng diễn thể dục

          - Lấy đầu mối Đại đội để tham gia đồng diễn 02 bài thể dục buổi sáng.

          - Mỗi bài tập 2 lần (Lần thứ 2 chấm điểm)

          3. Hội thi văn nghệ

          - Hội thi văn nghệ giữa các Đại đội trong khoa.

          - Mỗi Đại đội thực hiện bốc thăm 03/17 bài hát theo quy định của Ban tổ chức.

          4. Thi viết bài "Cảm nghĩ hoặc nhận thức của cá nhân trong học kỳ quân sự, phản ánh người tốt, việc tốt, cá nhân điển hình tại Ký túc cá C4".

          III. NỘI DUNG

1.Tổ chức Hội thi chỉ huy đội hình Trung đội 3 hàng dọc: Giậm chân tại chỗ, đi đều, đứng lại, đổi chân trong khi đi, diễu hành qua khán đài, cách khán đài 5-7m người chỉ huy hô khẩu lệnh “nhìn bên phải chào”, đồng thời người chỉ huy đội hình giơ tay chào theo quy định của điều lệnh...

2.Hội thi đồng diễn thể dục: 24 động tác thể dục tay không bài 1,2

3.Hội thi văn nghệ.

Hát tập thể mỗi Đại đội hát 03 bài trong đó: Có 01 bài trong 15 bài hát theo quy định của Quân đội nhân dân Việt Nam và 02 bài hát truyền thống bắt buộc đối với mỗi đại đội(01 bài của Học viện Nông nghiệp và 01 bài của Binh chủng Tăng thiết giáp). Tập trung vào các bài sau:

+ Tiến quân ca

+ Ca ngợi Hồ Chủ tịch

+ Chào mừng Đảng cộng sản Việt Nam

+ Vì Nhân dân quên mình

+ Giải phóng Điện Biên

+ Tiến bước dưới quân kỳ

+ Bác đang cùng chúng cháu hành quân

+ Thanh niên làm theo lời Bác

+ Hát mãi khúc quân hành

+ Như có Bác trong ngày vui đại thắng

+ Trái tim người chiến sĩ

+ Cuộc đời vẫn đẹp sao

+ Ước mơ chiến sĩ

+ Tổ quốc trong tim

+ Hành khúc Sinh viên Nông nghiệp Việt Nam( bắt buộc)

+ Năm anh em trên một chiếc xe Tăng( bắt buộc)

          4. Thi viết bài: "Cảm nghĩ của cá nhân, hoặc viết về gương người tốt, việc tốt trong học kỳ quân sự tại Ký túc cá C4". Sinh viên tự chọn chủ đề và nội dung để viết.

                       + Mỗi đại đội lựa chọn 01 bài tham gia dự thi

             + Đánh máy cỡ chữ 14, in giấy A4( gửi bản cứng cho Ban giám khảo và bản mềm gửi về khoa GDQP theo địa chỉ mail: nvtam@vnua.edu.vn)

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

 1. Thời gian: Tuần 30, từ 16 giờ 30- 19 giờ 00, thứ 3 ngày 28 tháng 07 năm 2020

 2. Địa điểm:  Sân cỏ trước cửa Trung tâm GDTC&TT  

          V. BAN TỔ CHỨC

          1. Nguyễn Văn Tám, Đại tá, ThS, Trưởng khoa- Trưởng ban

          2. Nguyễn Văn Mão, Thượng tá, ThS, GV- Phó Trưởng ban thường trực

          3. Trịnh Hùng Sơn, thượng tá, Th.S, Phó trưởng khoa- Phó Trưởng ban

          4. Phạm Ngọc Thạch, Trung tá, CN,- TBM- Ủy viên

          5. Ngô Quang Thắng, Thượng tá, ThS,GV- Ủy viên thư ký tổng hợp      

          6. Lê Quốc Bình, Trung tá, CN,TBM- Ủy viên

          7. Nguyễn Văn Chung, Thượng tá, CN, TBM- Ủy viên

          8. Mai Xuân Hùng, Trung tá, CN, ủy viên

          9. Phạm Quyết Sơn, Thiếu tá, CN, ủy viên

         10. Ngô Quang Long Trợ lý vật tư- Ủy viên

            VI. BAN GIÁM KHẢO

          1.     Tiểu ban giám khảo chấm điều lệnh.

- Nguyễn Văn Mão, Thượng tá, Th.S, GV, Trưởng tiểu ban

              -  Lê Văn Trọng, Thiếu tá, CN, GV- Ủy viên thư ký

              - Vũ Anh Mạnh, Thiếu tá, CN, GV- Ủy viên       

          2. Tiểu ban giám khảo chấm nội dung đồng diễn thể dục

             - Lê Quốc Bình, Trung tá, CN, TBM QSC- Trưởng tiểu ban

             - Ngô Quang Thắng, Thượng tá, Th.S, GV - Ủy viên

             - Nguyễn Văn Lên, Thiếu tá, Th.S,GV - Ủy viên thư ký          

          3. Tiểu ban giám khảo chấm nội dung văn nghệ và viết cảm nghĩ…

             - Trịnh Hùng Sơn, Thượng tá, Th.S, Phó trưởng khoa – Trưởng tiểu ban

             - Nguyễn Văn Chung, Thượng tá, CN, TBM CTQPAN- Ủy viên

             - Nguyễn Khắc Sơn, Thượng tá, CN, GV- Ủy viên thư ký       

          VII. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

          1. Tập thể:

            - Giải nhất: 01;      - Giải nhì: 02;       - Giải ba: 03

          2. Nội dung viết cảm nghĩ:

          - Giải nhất: 01(lựa chọn 01 bài tốt nhất để báo cáo tại sân vận động, giữa lúc Ban giám khảo tổng hợp kết quả, báo cáo Ban tổ chức, để trao giải.                 

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Lãnh đạo, chỉ huy khoa: Lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ các Đại đội ôn luyện và tham gia hội thi, hội thao. Chỉ đạo mời khách đến dự Hội thao, hội thi và liên hoan chào mừng thành công.

          2. Công đoàn Khoa: Liên hệ, hiệp đồng với Nhà hàng, tổ chức liên hoan chào mừng thành công của Hội thao.

         3. Ban tổ chức chỉ đạo các Tiểu ban giám khảo xây dựng quy chế và tiêu chí chấm điểm cho từng nội dung.(Tiểu ban GK chủ động tự xây dựng khung, đáp án chấm điểm)

           4. Các Đại đội: Tổ chức luyện tập và tham gia hội thao, hội thi theo đúng kế hoạch

 Mỗi đại đội tham gia đủ các nội dung: Chỉ huy Trung đội hành tiến, đi 01 vòng qua bàn giám khảo; 02 bài thể dục tay không; 03 bài hát theo quy định và 01 bài cảm nghĩ khi học tập và rèn luyện tại ký túc xá C4; Mỗi đại đội mời 01-2 phụ huynh tới dự hội thao.

          5. Trợ lý khoa: Chụp ảnh khi hội thao. Hiệp đồng với nhà hàng Nét Việt chuẩn bị khánh tiết, âm thanh, ánh sáng giao lưu KRAOKE khi liên hoan, lúc 19 giờ 30 cùng ngày.

          6. Chuẩn bị khu vực Hội thao, hội thi, kê bàn ghế, loa đài, nước uống: (Có kế hoạch phân công cụ thể cho từng đại đội).

          Trên đây là kế hoạch Hội thi, hội thao của Khoa Giáo dục quốc phòng cho Sinh viên khóa 64 đợt 4(Khóa X)  học kỳ II năm học 2019-2020, ăn ở tập trung rèn luyện theo nếp sống quân sự tại Ký túc xá C4 năm 2020, yêu cầu cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên các đại đội phát huy tinh thần trách nhiệm trên từng cương vị làm tốt mọi công tác chuẩn bị và tham gia hội thi theo đúng kế hoạch và đạt kết quả tốt nhất chào mừng 73 năm ngày thương binh liệt sĩ 27/7/1947-27/7/2020 và 91 năm ngày truyền thống tổ chức Công đoàn Việt Nam 28/7/2029-28/7/2020.

                                        TRƯỞNG KHOA

 

                                        Đại tá, ThS Nguyễn Văn Tám