THÔNG BÁO

ĐỊA ĐIỂM NHẬP HỌC ĐỢT 04 KỲ II KHÓA 64

Thời gian nhập học: Từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 00 ngày 05/7/2020

STT

NHÓM

ĐỊA ĐIỂM NHẬP HỌC

GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

01

QP4-1

QP4-2

Phòng 206,207 ký túc xá C4

Thượng tá, Phạm Ngọc Thạch

SĐT: 0963817605

Sinh viên đến đúng thời gian và địa điểm để nhập học.

02

QP4-3

QP4-4

Phòng 406,407, ký túc xá C4

Trung tá, Mai Xuân Hùng

SĐT: 0983646338

03

QP4-5

QP4-6

Phòng606,607ký túc xá C4

Thiếu tá, Phạm Quyết Sơn

SĐT: 0916950262

 

ĐỊA ĐIỂM MƯỢN QUẦN ÁO

Tại phòng: 104, ký túc xá C4, Ngô Quang Long, SĐT: 0989198383

* Chú ý: - Sinh viên đã đến nhập học phải chịu sự quản lý của cán bộ quản lý trực tiếp, tuyệt đối không được vắng mặt để thực hiện các nội dung học tập các Quy định của lớp học tại Ký túc xá,( nếu vắng mặt có lý do chính đáng phải báo cáo và được sự đồng ý của giảng viên phụ trách.)

               - Đúng 19 giờ 30 phút ngày 05/07/2020 (chủ nhật) tập trung đi quán triệt nhiệm vụ học tập và các quy định tại ký túc xá, yêu cầu 100% quân số (trừ người canh gác).