THÔNG BÁO

ĐỊA ĐIỂM NHẬP HỌC ĐỢT 03 KỲ II KHÓA 64

Thời gian nhập học: Từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 00 ngày 07/6/2020

STT

NHÓM

ĐỊA ĐIỂM NHẬP HỌC

GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

01

QP3-5

QP3-4

Phòng 206,207 ký túc xá C4

Thượng tá, Nguyễn Văn Chung

SĐT: 0988338325

Sinh viên đến đúng thời gian và địa điểm để nhập học.

02

QP3-3

QP3-6

Phòng 406,407, ký túc xá C4

Đại úy, Hoàng Văn Qúy

SĐT: 0968127212

03

QP3-1

QP3-2

Phòng606,607ký túc xá C4

Trung tá, Lê Quốc Bình

SĐT: 0382121083

 

ĐỊA ĐIỂM MƯỢN QUẦN ÁO

Tại phòng: 104, ký túc xá C4, Ngô Quang Long, SĐT: 0989198383

* Chú ý: - Sinh viên đã đến nhập học phải chịu sự quản lý của cán bộ quản lý trực tiếp, tuyệt đối không được vắng mặt (nếu có lý do chính đáng phải báo cáo và được sự đồng ý của giảng viên phụ trách.)

               - Đúng 19 giờ 30 phút ngày 07/06/2020 tập trung đi quán triệt nhiệm vụ học tập và các quy định tại ký túc xá, yêu cầu 100% quân số (trừ người canh gác);