THÔNG BÁO

ĐỊA ĐIỂM NHẬP HỌC ĐỢT 02 KỲ II KHÓA 64

Thời gian nhập học: Từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 00 ngày 17/05/2020(Chủ nhật)

STT

NHÓM

ĐỊA ĐIỂM NHẬP HỌC

GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

01

QP2-1

Phòng 206 ký túc xá C4

Trung tá, Phạm Ngọc Thạch

SĐT: 0963817605

Sinh viên đến đúng thời gian và địa điểm để nhập học

02

QP2-3

Phòng 407, ký túc xá C4

Thượng tá, Trịnh Hùng Sơn

SĐT: 0989652370

03

QP2-3

Phòng 606, ký túc xá C4

Thiếu tá, Phạm Quyết Sơn

SĐT: 0916950262

QP2-4

Phòng 706, ký túc xá C4

 

ĐỊA ĐIỂM MƯỢN QUẦN ÁO

Tại phòng: 104, ký túc xá C4, Ngô Quang Long, SĐT: 0989198383

* Chú ý: - Sinh viên đã đến nhập học phải chịu sự quản lý của cán bộ quản lý trực tiếp, tuyệt đối không được vắng mặt (nếu có lý do chính đáng phải báo cáo và được sự đồng ý của giảng viên phụ trách.)

               - Đúng 19 giờ 30 phút ngày 17/05/2020 tập trung đi quán triệt nhiệm vụ học tập và các quy định tại ký túc xá, yêu cầu 100% quân số (trừ người canh gác);