THÔNG BÁO

ĐỊA ĐIỂM NHẬP HỌC ĐỢT 01 KỲ I KHÓA 65

Thời gian nhập học: Từ 07 giờ 30 đến 10 giờ 00 ngày 18/10/2020

STT

NHÓM

ĐỊA ĐIỂM NHẬP HỌC

GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

01

QP1-5

QP1-6

QP1-7

Phòng 606, 607 ký túc xá C4

Thượng tá, Ngô Quang Thắng

SĐT: 0934575877

Sinh viên đến đúng thời gian và địa điểm để nhập học

02

QP1-3

QP1-4

Phòng 406, 407 ký túc xá C4

Trung tá, Vũ Anh Mạnh

SĐT: 0943655929

03

QP1-1

QP1-2

Phòng 206, 207 ký túc xá C4

Thượng tá, Nguyễn Khắc Sơn

SĐT: 0982685747

 

ĐỊA ĐIỂM MƯỢN QUẦN ÁO

Tại phòng: 104, ký túc xá C4, Ngô Quang Long, SĐT: 0989198383

* Chú ý: - Sinh viên đã đến nhập học phải chịu sự quản lý của cán bộ quản lý trực tiếp, tuyệt đối không được vắng mặt (nếu có lý do chính đáng phải báo cáo và được sự đồng ý của giảng viên phụ trách)

               - Đúng 19 giờ 30 phút ngày 18/10/2020 tập trung đi quán triệt nhiệm vụ học tập và các quy định tại ký túc xá, yêu cầu 100% quân số (trừ người canh gác);