THÔNG BÁO

ĐỊA ĐIỂM NHẬP HỌC ĐỢT 01 KỲ I KHÓA 67

Thời gian nhập học: Từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30 ngày 17/10/2022

STT

NHÓM

ĐỊA ĐIỂM NHẬP HỌC

GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

07

QP1-7

Tầng 7: Phòng 701 ký túc xá C4

Trung tá, Mai Xuân Hùng

SĐT: 0983646338

 

06

QP1-6

Tầng 7: Phòng 706 ký túc xá C4

Thiếu tá, Lê Văn Trọng

SĐT: 0975398880

 

05

QP1-5

Tầng 6: Phòng 606 ký túc xá C4

Trung tá, Vũ Anh Mạnh

SĐT: 0943655929

Sinh viên đến đúng thời gian và địa điểm để nhập học

04

QP1-4

Tầng 5: Phòng 506 ký túc xá C4

Thiếu tá, Nguyễn Văn Lên

SĐT: 0966656169

03

QP1-3

Tầng 4: Phòng 406 ký túc xá C4

Thượng tá, Nguyễn Khắc Sơn

SĐT: 0982685747

02

QP1-2

 

Tầng 3: Phòng 306,ký túc xá C4

Thượng tá, Ngô Quang Thắng

SĐT: 0978221345

01

QP1-1

 

Tầng 2: Phòng 206 ký túc xá C4

Trung tá, Lê Quốc Bình

SĐT: 0382121083

 

ĐỊA ĐIỂM MƯỢN QUẦN ÁO, MŨ TAI BÈO, VỎ CHĂN, MÀN, BA LÔ

Tại phòng: 104 tầng 1, ký túc xá C4, Ngô Quang Long, SĐT: 0989198383

* Chú ý: - Sinh viên đã đến nhập học phải chịu sự quản lý của cán bộ quản lý trực tiếp, tuyệt đối không được vắng mặt (nếu có lý do chính đáng phải báo cáo và được sự đồng ý của cán bộ quản lý trực tiếp)

              - 14.00 ngày 17/10/2022 các đại đội tập trung phổ biến, quán triệt theo từng đầu mối tại các phòng học ở Giảng đường Quân sự. Đúng 19 giờ 00 phút ngày 17/10/2022 tập trung toàn bộ đi nghe khoa quán triệt nhiệm vụ học tập và các quy định tại ký túc xá, yêu cầu 100% quân số (trừ người canh gác).