THÔNG BÁO

ĐỊA ĐIỂM NHẬP HỌC ĐỢT 04 KỲ II KHÓA 66

Thời gian nhập học: Từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 00 ngày 16/5/2022

STT

NHÓM

ĐỊA ĐIỂM NHẬP HỌC

GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

07

QP4-7

Tầng 7: Phòng 701 ký túc xá C4

Thượng tá, Ngô Quang Thắng

SĐT: 0978221345

 

06

QP4-6

Tầng 7: Phòng 706 ký túc xá C4

Thượng tá, Trần Văn Quốc

SĐT: 0975398880

 

05

QP4-5

Tầng 6: Phòng 606 ký túc xá C4

Trung tá, Nguyễn Thái Quý

SĐT: 0392111162

Sinh viên đến đúng thời gian và địa điểm để nhập học

04

QP4-4

Tầng 5: Phòng 506 ký túc xá C4

Thượng tá, Nguyễn Văn Chung

SĐT: 0988338325

03

QP4-3

Tầng 4: Phòng 406 ký túc xá C4

Thượng tá, Trịnh Hùng Sơn

SĐT: 0989652370

02

QP4-2

 

Tầng 3: Phòng 306,ký túc xá C4

Thiếu tá, Lê Việt Cường

SĐT: 0971431419

01

QP4-1

 

Tầng 2: Phòng 206 ký túc xá C4

Trung tá, Lê Quốc Bình

SĐT: 0382121083

 

ĐỊA ĐIỂM MƯỢN QUẦN ÁO, MŨ TAI BÈO, VỎ CHĂN, MÀN, BA LÔ

Tại phòng: 104 tầng 1, ký túc xá C4, Ngô Quang Long, SĐT: 0989198383

* Chú ý: - Sinh viên đã đến nhập học phải chịu sự quản lý của cán bộ quản lý trực tiếp, tuyệt đối không được vắng mặt (nếu có lý do chính đáng phải báo cáo và được sự đồng ý của cán bộ quản lý trực tiếp)

               - Đúng 14 giờ 30 phút ngày 16/5/2022 tập trung toàn bộ đi nghe khoa quán triệt nhiệm vụ học tập và các quy định tại ký túc xá, yêu cầu 100% quân số (trừ người canh gác). 15.30 ngày 16/5/2022 các đại đội tập trung phổ biến, quán triệt theo từng đầu mối.