HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

Số: …. /KH-QP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2019

  

 KẾ HOẠCH

     TỔ CHỨC HỘI THI, HỘI THAO THỂ DỤC VÀ VĂN NGHỆ

CHỦ ĐỀ “TUỔI TRẺ HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM HỌC TỐT, RÈN NGHIÊM LẬP THÀNH TÍCH 

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 44 NĂM GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC”

 

- Căn cứ vào kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 của Học viện

- Căn cứ vào Nghị quyết năm 2019 của chi bộ

- Khoa Giáo dục quốc phòng tổ chức Hội thi, hội thao Thể dục và văn nghệ với chủ đề “Tuổi trẻ Học viện Nông nghiệp Việt Nam học tốt, rèn nghiêm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 44 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh”  Khóa 4 năm học 2018-2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          - Góp phần đưa phong trào hoạt động “ Thể dục, thể thao và văn hóa văn nghệ” trở thành một hoạt động thường xuyên đối với sinh viên trong Học viện nói chung và sinh viên tại ký túc xá C4 do Khoa GDQP quản lý nói riêng.

          - Thông qua các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ để rèn luyện sức khỏe, xây dựng, bồi đắp tình cảm tốt đẹp, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, ý trí quyết tâm phấn đấu, rèn luyện để trở thành những công dân tích cực trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của sinh viên.

          - Kết quả Hội thi, hội thao thể dục và văn hóa, văn nghệ là một tiêu chí để đánh giá năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các đồng chí sĩ quan và kết quả học tập, rèn luyện theo nếp sống quân sự của sinh viên

          - Tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, chấm điểm khách quan, bảo đảm an toàn tuyệt đối trước, trong và sau Hội thi, hội thao.

          - Kết thúc Hội thi, hội thao tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm cho cho những lần tiếp theo.

II. HÌNH THỨC TỔ CHỨC

1.     Tổ chức Hội thi, hội thao thể dục

- Lấy đầu mối Đại đội để tham gia đồng diễn thể dục thể thao.

- Mỗi bài tập 2 lần (Lần thứ 2 chấm điểm)

2. Hội thi văn nghệ

- Hội thi văn nghệ giữa các Đại đội trong khoa.

- Mỗi Đại đội thực hiện 03 bài hát theo quy định của Ban tổ chức.

3. Thi viết bài "Cảm xúc hoặc nhận thức của cá nhân trong học kỳ quân sự, người tốt, việc tốt,cá nhân điển hình tại Ký túc cá C4".

- Mỗi Đại đội có ít nhất 01 bài tham gia

- Ban giám khảo tổ chức chấm điểm và lựa chọn 01 bài hay và có chất lượng tốt nhất để lưu và đưa lên  trang Web của khoa.

III. NỘI DUNG

1.     Hội thi, hội thao thể dục. Thể dục tay không bài 1 và bài 2

2.     Hội thi văn nghệ.

-         Hát tập thể 3 trong 10 bài hát quy định của Quân đội Nhân dân Việt Nam, 02 bài hát truyền thống của Học viện Nông nghiệp và của Binh chủng Tăng thiết giáp. Tập trung vào các bài:

+ Tiến quân ca

+ Như có Bác trong ngày vui đại thắng

+ Thanh niên làm theo lời Bác

+ Vì Nhân dân quên mình

+ Bác đang cùng chúng cháu hành quân

+ Tiến bước dưới quân kỳ

+ Hát mãi khúc quân hành

+ Hành khúc Sinh viên Nông nghiệp Việt Nam

+ Năm anh em trên một chiếc xe Tăng

          - Thi viết bài: " Cảm xúc hoặc nhận thức của cá nhân, hoặc viết về gương người tốt, việc tốt trong học kỳ quân sự tại Ký túc cá C4". Sinh viên tự chọn chủ đề và nội dung để viết.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

 1. Thờ gian: Tuần 17, từ 16 giờ 00- 18 giờ 00, Thứ 6 ngày 26 tháng 4 năm 2019

 2. Địa điểm:  Tại Quảng trường sinh viên

V. NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA CÁC BỘ PHẬN

          1. Lãnh đạo, chỉ huy khoa: Lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ các Đại đội ôn luyện và tham gia hội thi, hội thao.

          2. Công đoàn Khoa:

           Mời và tiếp đón khách: BGĐ, Lãnh đạo các ban, ngành chức năng, Trạm Ytế, TT Cung ứng nguồn nhân lực, các khoa chuyên môn có sinh viên đang học tập và rèn luyện tại ký túc xá C4, đại diện Nhà hàng Nét Việt.

          3. Ban tổ chức chỉ đạo các tiểu ban giám khảo xây dựng quy chế và tiêu chí chấm điểm cho từng nội dung.

          4. Các Đại đội: Tổ chức thành lập các đội, tổ chức luyện tập và tham gia hội thao theo đúng kế hoạch( mỗi đại đội 03 bài theo quy định).

          5. Trợ lý khoa: Hiệp đồng với nhà hàng Nét Việt chuẩn bị khánh tiết, âm thanh, ánh sáng giao lưu KRAOKE khi liên hoan, lúc 19giờ cùng ngày…

          6. Chuẩn bị khu vực Hội thao, hội thi, kê bàn ghế: Đ/c Hoàng Văn Qúy

VI. BAN TỔ CHỨC

          1. Nguyễn Văn Tám Đại tá, ThS, Trưởng khoa  - Trưởng ban

          2. Nguyễn Hoàng Huấn Thượng tá, CN, TBM QSC - Phó Trưởng ban     

          3. Đào Xuân Tưởng, Thượng tá, CN, TBM Đường lối quân sự- Ủy viên thư ký

          4. Đinh Quang Chiến Thượng tá, CN, TBM QP và AN - Ủy viên

          5. Lê Quốc Bình, Trung tá, CN, ct  -   Ủy viên

          6. Phạm Ngọc Thạch, Trung tá, CN, ct- Ủy viên

          7. Hoàng Văn Qúy, Đại úy, CN, ct - Ủy viên

          8. Ngô Quang Long Trợ lý vật tư  -  Ủy viên

VII. BAN GIÁM KHẢO

          1. Tiểu ban giám khảo chấm nội dung thể dục

          - . Nguyễn Hoàng Huấn Thượng tá, CN, TBM QSC – Trưởng tiểu ban

          - Phạm Quyết Sơn, Đại úy, CN, GV -  Ủy viên thư ký 

          - Lê Việt Cường, Đại úy, CN, GV -  Ủy viên

          2. Tiểu ban giám khảo chấm nội dung văn nghệ và cảm xúc…

          - Đào Xuân Tưởng, Thượng tá, CN, TBM Đưởng lối quân sự - Trưởng tiểu ban

          - Đinh Quang Chiến, Thượng tá, CN, TBM QP và AN - Ủy viên    

          - Trịnh Hùng Sơn, Thượng tá, Th.S, GV- Ủy viên

VIII. CƠ CẤU GIẢI VÀ BIỂU DƯƠNG

          1. Tập thể:

          - Giải nhất: 01

          - Giải nhì: 01

          - Giải ba: 01

          - Giải khuyến khích: 02

          2. Từng nội dung:

          - Giải nhất: 01

          - Giải nhì: 01

          - Giải ba: 01

          - Giải khuyến khích: 02

          Trên đây là kế hoạch Hội thi, hội thao của khoa Giáo dục quốc phòng cho Sinh viên khóa 4 ăn ở tập trung rèn luyện theo nếp sống quân sự tại Ký túc xá C4 năm 2019, yêu cầu cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên các đại đội phát huy tinh thần trách nhiệm trên từng cương vị làm tốt mọi công tác chuẩn bị và tham gia theo đúng kế hoạch đạt kết quả tốt.

 

                                        TRƯỞNG KHOA

                                          đã ký

                                        Đại tá, ThS Nguyễn Văn  Tám