Tin tức & Sự kiện
GIAO LƯU VĂN NGHỆ ĐỢT I-K63 KÝ TÚC XÁ C4
Chủ đề: Sinh viên Học viên Nông nghiệp Việt Nam với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc
THÔNG BÁO NHẬP HỌC ĐỢT 3, KỲ II NĂM HỌC 2019-2020 KHÓA 64
Khoa Giáo dục quốc phòng thông báo đến các sinh viên K64 có lịch học môn Giáo dục quốc phòng đợt 03 của học kỳ 2 năm học 2019 – 2020
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI HỌC PHẦN 1 VÀ 2 MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
Khoa Giáo dục quốc phòng đã tổ chức giảng dạy trực tuyến(online) và đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình của học phần 1 và học phần 2 Môn Giáo dục quốc phòng cho các nhóm đợt 1 khóa 64: Nhóm 01, 02, 03, 04, 05 học kỳ 2 năm học 2019 – 2020. Để đánh giá kết quả học tập của sinh viên, Khoa Giáo dục quốc phòng tổ chức thi kết thúc học phần 1 và 2 vào ngày 30/05/2020
THÔNG BÁO NHẬP HỌC ĐỢT 2, KỲ II NĂM HỌC 2019 - 2020 KHÓA 64
Thực hiện Thông báo số 679/HVN-QLĐT ngày 11/5/2020 của Giám đốc Học viện về tiếp tục triển khai kế hoạch học tập Học kỳ 2 năm học 2019-2020 từ ngày 18/5/2020.
CÂU HỎI ÔN THI HẾT MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH
CÂU HỎI ÔN THI HỌC PHẦN 1 (Đường lối quân sự của Đảng) CÂU HỎI ÔN THI HỌC PHẦN 2 (Công tác quốc phòng an ninh) CÂU HỎI ÔN THI HỌC PHẦN 3 (Quân sự chung)
5091

KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

 

Địa chỉ: Phòng 109 đến 113 Khu làm việc Khoa -  Viện - Trung tâm (Sau giảng đường A)
ĐT: 84.024.62617511 - 84.024.62617510 - 0988.900.372/ gdqp@vnua.edu.vn 

knight online pvp
buy Instagram likes
instagram takipçi satın al