Tin tức & Sự kiện
GIAO LƯU VĂN NGHỆ ĐỢT I-K63 KÝ TÚC XÁ C4
Chủ đề: Sinh viên Học viên Nông nghiệp Việt Nam với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc
HỘI THAO, HỘI THI ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN NGOẠI KHÓA CỦA SINH VIÊN TẠI KÝ TÚC XÁ C4
Thực hiện đề án "Xây dựng ký túc xá sinh viên theo mô hình quản lý sinh viên tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam"
Thông báo nhập học của SV K63 đợt 3 học kỳ 2 năm học 2018 - 2019
Thực hiện Đề án: “Xây dựng ký túc xá sinh viên theo mô hình quản lý quân nhân trong quân đội tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam” đã được Giám đốc phê duyệt tháng 8 năm 2018.
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH CHO SINH VIÊN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Giáo dục Quốc phòng – an ninh (GDQP-AN) là một bộ phận của nền giáo dục quốc dân, một nội dung cơ bản trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong công tác Quốc phòng của Đảng
5091

KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617511 - 84.024.62617510 / gdqp@vnua.edu.vn