I. LỊCH HUẤN LUYỆN NGOẠI KHÓA K63 ĐỢT II

1. Từ thứ hai đến thứ sáu.

Buổi

Nội dung công việc

Thời gian

Từ giờ.....

đến giờ...

Địa điểm

Lớp

Phụ trách

Sáng

Thể dục tay không 24 động tác

05.30 - 05.50

Hành lang, sân trước nhà KTX

QP2-2; QP2-3

QP2-4; QP2-5

Đại đội trưởng

Chạy dài (Các lớp tập quay vòng theo thứ tự từ 1-5 trong tuần)

05.30 - 05.50

Đường từ: Ký túc xá- Thư viện- KTXA2- KTXC4

QP2-1

Đại đội trưởng

Kiểm tra nội vụ vệ sinh

06.20 - 06.35

Phòng ở

Các lớp

Đại đội trưởng

Chiều

Huấn luyện Điều lệnh đội ngũ và thể dục

16.35 - 17.25

Xung quanh đường nhựa Quảng trường sinh viên

Các lớp

Đại đội trưởng

Tối

Sinh hoạt tiểu đội

19.00 - 19.30

Hành lang KTX, theo vị trí đã phân công

Các lớp

Đại đội trưởng

Đọc báo nghe tin

19.30 - 20.00

Hành lang KTX, theo vị trí đã phân công

Các lớp

Đại đội trưởng

Học hát các bài hát quy định trong Quân đội và bài Truyền thống Học viện và Binh chủng TTG

20.00 - 20.30

Hành lang KTX, theo vị trí đã phân công

Các lớp

Đại đội trưởng

Tự học tập( các trưởng phòng duy trì)

20.30 - 21.15

Phòng ở

Các lớp

Đại đội trưởng

Điểm danh, điểm quân số

21.15 - 21.30

Hành lang KTX, theo vị trí đã phân công

Các lớp

Đại đội trưởng

 

2. Thứ bảy và chủ nhật

Buổi

Nội dung công việc

Thời gian

Từ giờ.....

đến giờ...

Địa điểm

Lớp

Phụ trách

Ghi chú

Sáng

Luyện tập Điều lệnh đội ngũ và thể dục tay không 24 động tác

8.30 - 10.30

Sân trước cửa Trung tâm GDTT

Các lớp

Đại đội trưởng

Tuần thứ 3 Hội thao giữa các đại đội

Chiều

Huấn luyện Điều lệnh đội ngũ và thể dục

14.00 - 15.30

Sân trước cửa Trung tâm GDTT

Các lớp

Đại đội trưởng

Tuần thứ 3 Hội thao giữa các đại đội

Tối

Điểm danh, điểm quân số

21.00 - 21.30

Hành lang KTX, theo vị trí đã phân công

Các lớp

Đại đội trưởng

 


* Chú ý: Khi Đại đội trưởng vắng phải bàn giao công việc cho Trung đội trưởng duy trì Đại đội thực hiện các nội dung đã quy định


II. LỊCH PHÂN CÔNG CANH GÁC K63 ĐỢT II

Buổi

Thời gian

Thứ

Lớp

Địa điểm

Phụ trách

Ghi chú

Ngày

Từ 6.30 đến 19.00

Hai

QP2-1

Ký túc xá

Đại đội trưởng

Các đồng chí Đại đội trưởng có trách nhiệm cắt gác, phổ biến, hướng dẫn các quy định và kiểm tra gác bảo đảm an toàn toàn bộ khu vực Ký túc xá

Ba

QP2-2

QP2-3

Năm

QP2-4

Sáu

QP2-5

Bảy

QP2-1

Chủ nhật

QP2-2

Tối

Từ 19.00 ngày hôm trước

Đến 6.30 ngày hôm sau

Hai

QP2-5

Ba

QP2-4

QP2-3

Năm

QP2-2

Sáu

QP2-1

Bảy

QP2-5

Chủ nhật

QP2-4

  

III. LỊCH PHÂN CÔNG VỆ SINH KHU VỰC CÔNG CỘNG K63 ĐỢT II

Buổi

Thời gian

Thứ

Lớp

Địa điểm

Phụ trách

Ghi chú

Sáng

Từ 5.30 đến 5.15

Hai

QP2-1

Cắt cỏ và vệ sinh xung quanh bên ngoài Ký túc xá C4

 

Đại đội trưởng

Các đồng chí Đại đội trưởng có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn phạm vi khu vực vệ sinh và kiểm tra kết quả thực hiện của từng Lớp

Ba

QP2-2

QP2-3

Năm

QP2-4

Sáu

QP2-5

Từ 6.30 đến 7.15

Bảy

QP2-1

Chủ nhật

QP2-2

Chiều

Từ 17.45 đến 18.30

Hai

QP2-1

Ba

QP2-2

QP2-3

Năm

QP2-4

Sáu

QP2-5

Bảy

QP2-1

Chủ nhật

QP2-2* Chú ý: - Khu vực bãi tập Chiến thuật, bãi tập bắn Súng các Tổ khi học tập thực hành chịu trách nhiệm cắt cỏ và tổng vệ sinh.(Đ/c TBM Đường lối quân sự của Đảng phụ trách, phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa)

               - Khu vực giảng đường: Tiết 10 ngày thứ sáu hàng tuần mỗi lớp cử 05 sinh viên (trong đó có 01 Tiểu đội trưởng phụ trách) cùng với nhân viên trực giảng đường tiến hành tổng vệ sinh toàn bộ trong, ngoài khu vực giảng đường Quân sự.

            - Khu vực bãi tập Chiến thuật, bãi bắn vệ sinh sạch sẽ hàng ngày, do đồng chí TBM Quân sự chung chịu trách nhiệm phân công và kiểm tra, chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa.