THÔNG BÁO

ĐỊA ĐIỂM NHẬP HỌC ĐỢT 4 KHÓA 63

Thời gian nhập học: Từ 8 giờ 00 đến 11 gời 30 ngày 08/4/2019

STT

NHÓM

ĐỊA ĐIỂM NHẬP HỌC

GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

01

QP4-1

Phòng 101, ký túc xá C4

Thượng tá, Nguyễn Hoàng Huấn

SĐT: 0983352348

Sinh viên đến đúng vị trí nhập học

02

QP4-2

Phòng 307, ký túc xá C4

Trung tá, Lê Quốc Bình

SĐT: 0948773148

03

QP4-3

QP4-4

Phòng 607, ký túc xá C4

Đại úy, Hoàng Văn Qúy

SĐT: 0849276677

 

ĐỊA ĐIỂM MƯỢN QUẦN ÁO

Tại phòng: 104, ký túc xá C4, Ngô Quang Long, SĐT: 0989198383

* Chú ý: - Sinh viên đã đến nhập học phải chịu sự quản lý của cán bộ quản lý trực tiếp, tuyệt đối không được vắng mặt (nếu có lý do chính đáng phải báo cáo cụ thể.)

               - Đúng 19 giờ 15 phút ngày 11/03/2019 tập trung đi quán triệt nhiệm vụ học tập và các quy định tại ký túc xá;