Thông báo mới
THÔNG BÁO CẤP CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
Căn cứ kết luận của GS,TS Phạm Văn Cường tại cuộc họp xét chứng chỉ Giáo dục quốc phòng ngày 29 tháng 12 năm 2018, Khoa Giáo dục quốc phòng thông báo đến sinh viên đã và đang học GDQPAN tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam khi đủ điều kiện cấp chứng chỉ Giáo dục quốc phòng như sau:
THÔNG BÁO SINH VIÊN K63 NHẬP HỌC ĐỢT 2 KỲ 2 NĂM HỌC 2018 - 2019
Khoa Giáo dục quốc phòng thông báo đến toàn bộ sinh viên K63 có lịch học môn Giáo dục quốc phòng đợt 02 của học kỳ 2 năm học 2018 – 2019 như sau:
5179

KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617511 - 84.024.62617510 / gdqp@vnua.edu.vn