Giới thiệu chương trình đào tạo bằng kép ngành Quản trị kinh doanh Nông nghiệp tiên tiến và Ngôn ngữ Anh tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Đây là chương trình đào tạo bằng kép, kết hợp giữa 2 ngành: Quản trị Kinh doanh nông nghiệp tiên tiến và Ngôn ngữ Anh trong cùng khoá học tại Học viện nông nghiệp Việt Nam
HỘI THAO, HỘI THI ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN NGOẠI KHÓA CỦA SINH VIÊN TẠI KÝ TÚC XÁ C4
Thực hiện đề án "Xây dựng ký túc xá sinh viên theo mô hình quản lý sinh viên tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam"
Thông báo nhập học của SV K63 đợt 3 học kỳ 2 năm học 2018 - 2019
Thực hiện Đề án: “Xây dựng ký túc xá sinh viên theo mô hình quản lý quân nhân trong quân đội tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam” đã được Giám đốc phê duyệt tháng 8 năm 2018.
0

KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617511 - 84.024.62617510 / gdqp@vnua.edu.vn