DANH SÁCH ĐỘI NGŨ CÁN BỘ
I. DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

STT

Họ và tên

Giới tính

Năm sinh

Bộ môn

  Cấp bậc    

Ngành

Ghi chú

1

Nguyễn Văn Tám

Nam

1964

Đường lối Quân sự của ĐCSVN

Đại tá

Giảng viên

 

2

Đào Xuân Tưởng

Nam

1965

Đường lối Quân sự của ĐCSVN

Thượng tá

Giảng viên

 

3

Đinh Quang Chiến

Nam

1966

Công tác quốc phòng - an ninh

Thượng tá

Giảng viên

 

4

Nguyễn Hoàng Huấn

Nam

1966

Quân sự chung

Thượng tá

Giảng viên

 

5

Trịnh Hùng Sơn

Nam

1970

Công tác quốc phòng - An ninh

Thượng tá

Giảng viên

 

6

Nguyễn Văn Chung

Nam

1969

Đường lối Quân sự của ĐCSVN

Thượng tá

Giảng viên

 

7

Lê Quốc Bình

Nam

1972

Quân sự chung

Trung tá

Giảng viên

 

8

Phạm Ngọc Thạch

Nam

1976

Đường lối Quân sự của ĐCSVN

Trung tá

Giảng viên

 

9

Phạm Quyết Sơn

Nam

1979

Quân sự chung

Thiếu tá

Giảng viên

 

10

Lê Việt Cường

Nam

1981

Quân sự chung

Thiếu tá

Giảng viên

 

11

Hoàng Văn Quý

Nam

1987

Công tác quốc phòng - An ninh

Đại úy

Giảng viên

              
II. DANH SÁCH TRỢ LÝ

STT

Họ và tên

Giới tính

Năm sinh

Bộ môn

Chức danh

Ngành

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Hoài Hương

Nữ

1969

Đường lối Quân sự của ĐCSVN

Kỹ sư

 Trợ lý ĐT

 

2

Ngô Quang Long

Nam

1983

Đường lối Quân sự của ĐCSVN

Kỹ sư

 Trợ lý VT  

             


HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP ĐƠN VỊ ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN

KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

 

Địa chỉ: Phòng 109 đến 113 Khu làm việc Khoa -  Viện - Trung tâm (Sau giảng đường A)
ĐT: 84.024.62617511 - 84.024.62617510 - 0988.900.372/ gdqp@vnua.edu.vn 

knight online pvp
buy Instagram likes
instagram takipçi satın al