Đảng ủy
16/07/2019

Đây là chương trình đào tạo bằng kép, kết hợp giữa 2 ngành: Quản trị Kinh doanh nông nghiệp tiên tiến và Ngôn ngữ Anh trong cùng khoá học tại Học viện nông nghiệp Việt Nam

10:15 03/04/2019
Thực hiện đề án "Xây dựng ký túc xá sinh viên theo mô hình quản lý sinh viên tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam"
08:16 21/02/2019
Thực hiện Đề án: “Xây dựng ký túc xá sinh viên theo mô hình quản lý quân nhân trong quân đội tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam” đã được Giám đốc phê duyệt tháng 8 năm 2018.
17:49 17/02/2019
Chủ đề: Sinh viên Học viên Nông nghiệp Việt Nam với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP ĐƠN VỊ ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN

KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617511 - 84.024.62617510 / gdqp@vnua.edu.vn