Tra cứu TKB, Điểm & ĐKMH trực tuyến
Vai trò của các đề tài KHCN và ứng dụng vào thực tiễn (18/5/2020)
Thời gian qua, nhiều sản phẩm khoa học, công nghệ đã được chuyển giao vào sản xuất góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Tuy nhiên, hoạt động khoa học cũng như ứng dụng công nghệ trong ngành Nông nghiệp vẫn còn khoảng cách so với yêu cầu đặt ra từ thực tế phát triển, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang gia tăng sức ép và sản phẩm nông nghiệp Việt Nam phải đối mặt
THÔNG BÁO NHẬP HỌC ĐỢT 3, KỲ II NĂM HỌC 2019-2020 KHÓA 64
Khoa Giáo dục quốc phòng thông báo đến các sinh viên K64 có lịch học môn Giáo dục quốc phòng đợt 03 của học kỳ 2 năm học 2019 – 2020
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI HỌC PHẦN 1 VÀ 2 MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
Khoa Giáo dục quốc phòng đã tổ chức giảng dạy trực tuyến(online) và đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình của học phần 1 và học phần 2 Môn Giáo dục quốc phòng cho các nhóm đợt 1 khóa 64: Nhóm 01, 02, 03, 04, 05 học kỳ 2 năm học 2019 – 2020. Để đánh giá kết quả học tập của sinh viên, Khoa Giáo dục quốc phòng tổ chức thi kết thúc học phần 1 và 2 vào ngày 30/05/2020
THÔNG BÁO NHẬP HỌC ĐỢT 2, KỲ II NĂM HỌC 2019 - 2020 KHÓA 64
Thực hiện Thông báo số 679/HVN-QLĐT ngày 11/5/2020 của Giám đốc Học viện về tiếp tục triển khai kế hoạch học tập Học kỳ 2 năm học 2019-2020 từ ngày 18/5/2020.
CÂU HỎI ÔN THI HẾT MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH
CÂU HỎI ÔN THI HỌC PHẦN 1 (Đường lối quân sự của Đảng) CÂU HỎI ÔN THI HỌC PHẦN 2 (Công tác quốc phòng an ninh) CÂU HỎI ÔN THI HỌC PHẦN 3 (Quân sự chung)
0

KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

 

Địa chỉ: Phòng 109 đến 113 Khu làm việc Khoa -  Viện - Trung tâm (Sau giảng đường A)
ĐT: 84.024.62617511 - 84.024.62617510 - 0988.900.372/ gdqp@vnua.edu.vn 

knight online pvp
buy Instagram likes
instagram takipçi satın al